Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

La Unió de Consumidors du a terme una campanya informativa sobre el consum de bunyols i xurros.

Precaucions en falles

La Unió de Consumidors de València en col·laboració amb el Gremi de Bunyolers i Xurrers està duent a terme una campanya informativa sobre les recomanacions en la compra i consum de bunyols i xurros durant les Falles. Totes les parades de venda al públic han d’indicar de forma visible i clara el preu de tots els productes que estiguen a la venda, i igual que la resta d’establiments, les parades de bunyols han de disposar del model oficial de Fulls de Reclamacions de la Generalitat Valenciana i facilitar-li-la als usuaris que així ho sol·liciten. A més, els establiments estan obligats a entregar als consumidors el comprovant de la compra, necessari en el cas d’haver de posar una queixa o reclamació. Els consumidors poden comprovar que les parades tenen les corresponents autoritzacions, ja que han d’estar exposades en un lloc visible i que han d’estar correctament identificades, perquè, en cas de cualquier incidència, els usuaris puguen fàcilment identificar-les. Cal recordar que durant aquests dies, l’Ajuntament de València durà a terme inspeccions en les casetes de bunyols per a comprovar el compliment de la normativa, especialment a controlar la qualitat de l’oli per mitjà dels corresponents anàlisis, i les condicions higièniques sanitàries dels productes.

També han de tindre en compte que tots els productes que estiguen a la venda han d’estar protegits per vitrines o sistemes semblants com a caixes, separadors, a excepció dels envasaments. I en el cas d’aquells aliments que per la seua composició requerisquen ser conservats amb refrigeració, com a cremes i nates, és necessari que estiguen en un lloc refrigerat amb termòmetres de lectura exterior perquè el ciutadà ho puga comprovar. Una altra de les qüestions a tindre en compte és la neteja tant de la instal·lació com dels utensilis utilitzats per a l’elaboració dels aliments, i en el cas que en el mateix establiment s’elaboren també masses fregides aptes per a celíacs i no celíacs és necessari la separació física d’ambdós productes i la utilització d’utensilis distints per a evitar les contaminacions encreuades. Independentment d’açò, tot el personal encarregat de la manipulació dels aliments ha d’haver realitzat els corresponents cursos de formació en higiene alimentària. Per tant, i segons l’opinió de la Unió de Consumidors de València els productes han de manipular-se amb pinces o paletes específiques, i mai directament amb les mans. A més i quant a recipients on s’elaboren els aliments han d’estar degudament coberts quan no s’estiguen utilitzant per a protegir adequadament l’oli, i evitar la reutilització excessiva de l’oli, ja que generalment un excessiu ús del mateix oli pot presentar alteracions. Quan l’oli de fregitel·la presenta una olor desagradable, color inapropiat (enfosquiment intens), augment de la viscositat, aparició de restes alimentàries en l’oli, evidència un deteriorament d’aquest producte.

Finalment, Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, destaca la col·laboració amb el Gremi de Bunyolers que permet fomentar una millora de la qualitat del producte i lluitar contra l’intrusisme denunciat pel propi sector.

Compartir amb: