Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
esposas clausula suelo

Informe de la clàusula sòl

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana aporta un informe sobre la Clàusula Sòl, i que entenem que s’ha d’aplicar la retroactivitat, atès que és una clàusula nul·la i per tant no cal moderació tal com expressa l’informe de la Comissió Europea a l’espera del pronunciament del Tribunal de Justícia Europeu. Què el proper dia 26 d’abril del 2016 es reuneix per pronunciar-se sobre aquest assumpte.

D’altra banda l’accés a l’habitatge digne (article 47 CE) pel consumidor constitueix un bé social bàsic, ja que és la seu on gira la vida del consumidor i la seua família, i la sevua protecció ha de ser total sense fissures (article 51 CE ), criteris que han de prevaler a l’hora d’impartir justícia.

Informe de la clàusula sòl
Compartir amb: