Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
Inici2016desembre

desembre 2016

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana està revisant les clàusules sòl de les hipoteques, intentant la seua eliminació mitjançant la mediació amb les entitats bancàries. L'interès que ha despertat entre els consumidors la sentència

Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. Text refós de la

Les reclamacions o queixes en les assegurances es plantegen habitualment després produir-se un sinistre, és en aquest moment quan ens comuniquen que determinada cobertura no estava contractada. Encara que això ens pot passar amb qualsevol assegurança

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana organitzo el 4 de juliol, la jornada "Debat Jurídic: La posició del consumidor davant l'ejecució hipotecària". En aquest vídeo es donen les claus que poden orientar al consumidor en

L'aigua no és inesgotable. Aquest missatge ve repetint-se fa Diversos anys mitjançant campanyes institucionals encaminades a conscienciar el ciutadà d'un consum responsable d'aigua. A més la necessitat d'una adequada utilizació de l'aigua es complementa i treballa des dels

Benito Muros president de la FUNDACIÓ FENISS ens invoca i recorda com a ciutadans consumidors la necessitat de ser conscients de la limitació de recursos, per això s'ha creat la Fundació Fenniss amb els següents

El preu de la tarifa elèctrica ha pujat el doble en aquests últims anys, per aclarir i comprendre la factura elèctrica de la llar, hem entrevistat a Carlos Sánchez Torres tècnic de ASELEC que ens

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana aporta un informe sobre la Clàusula Sòl, i que entenem que s'ha d'aplicar la retroactivitat, atès que és una clàusula nul·la i per tant no cal moderació

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha sol·licitat a IKEA la retirada d'un anunci de la seua campanya "Avorrits", referida a la reclamació pel obertura fàcil d'un envàs, per banalitzar les reclamacions dels

Fruit de l'acord de col·laboració amb l'Associació d'Internautes (AI), la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana dóna a conèixer les dades del II estudi de banda ampla FIXA I MÒBIL: aprofundint en la convergència