Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors aconsella als passatgers afectats pels diferents aturs que reclamen els seus drets com a persones consumidores

La Unió de Consumidors aconsella als passatgers afectats pels diferents aturs que reclamen els seus drets com a persones consumidores

Han d’informar-se en els organismes competents de tots els seus drets com a persones consumidores davant la cancel·lació dels seus bitllets o retard d’aquests

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de les noves vagues convocades per companyies com Ibèria, British Airways, Ryanair i Renfe, recomana a les persones consumidores que puguen veure’s afectades que reclamen els seus drets i sol·liciten en els mostradors de la Companyia els fulls de reclamació per a sol·licitar les compensacions corresponents, i sol·liciten qualsevol tipus d’informació en els organismes competents en matèria de consum. Així mateix recomanen que s’utilitze la informació d’organismes com AENA, la pròpia companyia o fins i tot a **AESA (Agència Espanyola de Seguretat Aèria) i recalquen que la millor solució és informar-se en els serveis jurídics de les Associacions de Persones Consumidores que no tenen ànim de lucre.

A més, davant les cancel·lacions d’alguns vols i trens previstos per la jornada de vaga, des de la Unió de Consumidors adverteixen que, per motius obvis, es produiran retards en altres vols o trens programats i que afectaren el consumidor en el mateix moment. En tots els casos, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recomana als consumidors que presenten en aqueix moment les reclamacions corresponents o s’informen dels mecanismes per a poder realitzar-ho.

Algunes recomanacions:
 • Cal tenir clar si el transport contractat està inclòs en un paquet turístic o en canvi si són serveis solts, és a dir que el vol i l’allotjament han sigut contractats per separat.
 • En el cas de tenir contractat un viatge combinat, en el qual s’inclou allotjament, transport o altres serveis, la normativa aplicable és el Reial decret legislatiu 1/2007 de la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris. En canvi, si el vol ha sigut contractat per separat la normativa aplicable és el Reglament 261/2004 de la UE.
 • Aquest Reglament de la UE estableix les compensacions i assistència als passatgers en cas de denegació d’embarque, cancel·lació o gran retard, establint que els passatgers afectats per la cancel·lació de vols tenen dret al reembossament del preu de bitllet, assistència als passatgers, i en funció de l’antelació amb què comuniquen la cancel·lació respecte a la data d’eixida, una compensació econòmica segons la distància en km que oscil·la entre els 250 € als 600€:
 • En vols de fins a 1.500 km, la compensació serà de 250 euros per passatger.
 • En vols intracomunitaris de més de 1.500 km., i per als altres entre 1.500 km i 3500 km, serà de 400 euros.
 • Per a la resta de vols, la compensació serà de 600 euros.
 • D’aquesta manera, els passatgers tenen dret a compensació llevat que el transportista aeri informe de la cancel·lació amb dues setmanes d’antelació respecte a l’hora d’eixida; entre dues setmanes i set dies d’antelació si ofereix un transport alternatiu que li permeta eixir amb no més de dues hores respecte a l’hora prevista; i amb menys de set dies d’antelació si el vol alternatiu li permet eixir no amb més d’un ara de diferència respecte a l’hora prevista.
 • Per tant, als consumidors als qui se’ls estan comunicant la cancel·lació del vol, han de reclamar per escrit a la companyia aèria el reembossament del bitllet, i en funció dels terminis de comunicació de la cancel·lació, la compensació econòmica corresponent, així com les altres despeses que els haja ocasionat
 • Si el consumidor haguera contractat una assegurança de viatge, ha de dirigir-se també a la companyia asseguradora per a comprovar les prestacions que queden cobertes en la pòlissa.
 • Si es tracta d’un vol cancel·lat dins d’un viatge combinat, les agencia de viatge o organitzador, o bé comunicarà al consumidor la modificació, o bé la cancel·lació del viatge. El consumidor podrà acceptar les modificacions o optar per resoldre el contracte i cancel·lar el viatge, amb el corresponent reembossament del viatge, i si escau la indemnització corresponent.
 • És convenient que el consumidor estiguen pendents del seu correu electrònic, ja que és el mitjà pel qual la companyia li comunicarà la cancel·lació del seu vol, i d’aquesta forma evitarà un desplaçament a l’aeroport
 • En tot cas, la companyia ha d’oferir alternatives als vols cancel·lats, com és la devolució de l’import del bitllet, recol·locar als afectats en altres vols o cercar un mitjà de transport alternatiu, complint a més, durant l’espera, amb les seues obligacions d’assistència, entre les quals s’inclou la manutenció i allotjament que foren necessaris.
  Si realitzada la reclamació la companyia aèria denegara les indemnitzacions establides, es recomana a les persones afectades que acudisquen als organismes de consum i, especialment, a les associacions de persones consumidores, per a presentar la corresponent reclamació o cercar vies alternatives de solució.
Pel que fa als trajectes amb tren, és aplicable el Reglament (UE) núm. 1371/2007 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2007 sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril, publicat en el D.O.O.E. de 3 de desembre de 2007, és aplicable des del 3 de desembre de 2009.
 • Quan es preveja un retard en l’arribada de més de 60 minuts, el viatger haurà de poder triar immediatament entre:
  • El reembossament del preu del bitllet en la seua integritat o en la part del viatge que no s’haja completat i en la part ja completada si aquesta no revesteix per si sola interès gens de per al viatger, tenint en compte el seu pla de viatge inicial. En aquest cas, a més, el viatger té dret a ser traslladat al seu punt d’eixida inicial en la primera oportunitat disponible.
 • Prossecució del viatge o possibilitat de continuar-lo per una via alternativa en la primera oportunitat disponible o en una data ulterior, a elecció del viatger, en condicions comparables a les inicials.
 • Si la seua opció és continuar el trajecte inicial malgrat el retard, el viatger té dret a rebre una indemnització. La indemnització mínima en cas de retard ascendeix al:
  • 25% del preu abonat pel bitllet en cas de retard de 60 i 119 minuts
  • 50% del preu abonat pel bitllet per un retard d’almenys 120 minuts
 • La indemnització pel preu del bitllet s’abonarà en un termini màxim d’un mes a partir de la presentació de la sol·licitud.
 • No obstant això, el viatger no tindrà dret a rebre-la si se li haguera informat del retard abans d’adquirir el bitllet.
 • Les companyies estan obligades a informar els viatgers dels retards i suspensions de trens tan prompte com disposen d’aqueixa informació.
 • En cas de retard de més d’una hora, els viatgers han de rebre aliments i begudes gratuïts en una quantitat que siga raonable tenint en compte del temps d’espera, si pot raonablement subministrar-se.
 • En cas que siga necessària una estada d’una o més nits a causa del retard, la companyia ferroviària ha d’oferir-los gratuïtament allotjament en un hotel o un altre lloc, així com el transport entre l’estació i el lloc de l’allotjament.
 • Si el tren està bloquejat, la companyia ferroviària ha d’organitzar el transport dels viatgers des del punt on es trobe aquell fins a l’estació de partida o fins a un punt d’eixida alternatiu o fins a la destinació final del servei quan això siga materialment possible.
 • En cas que la continuació del servei resulte impossible, la companyia ha d’organitzar serveis de transport alternatius al més prompte possible.

Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana manifesta la seua preocupació davant una nova jornada d’aturs en dies tan assenyalats com una operació retorne que pot afectar milers i milers de passatgers. Davant aquestes situacions sol·licita a les autoritats que duguen a terme les comprovacions necessàries per a esbrinar si el funcionament de les companyies és l’adequat, i interposen les corresponents sancions, tant a nivell autonòmic com estatal si vulneren els drets de les persones consumidores. A més demana als passatgers afectats un comportament exemplar per a evitar altercats innecessaris i que mantinguen la calma informant-se en tot moment de qualsevol dubte en els mostradors de l’Aeroport de la companyia o de la mateixa AENA. En aquest sentit, Inglada considera que una vegada més els consumidors entenen els drets dels treballadors però no comparteixen el trastorn que els ocasiona com a consumidors finals “la companyia és la responsable i ha de pagar per tots els problemes que estan ocasionant als usuaris afectats”.

Compartir amb: