Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors sol.licita a la Conselleria d’Educació la convocatòria del Consell Social de les Llengües

La Unió de Consumidors sol.licita a la Conselleria d’Educació la convocatòria del Consell Social de les Llengües

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, com a membre del Consell Social de les Llengües ha sol·licitat a la Conselleria d’ Educació, Cultura i Esport que convoque al més prompte possible dit òrgan a fi d’establir un protocol d’actuació davant els últims fets que s’han viscut en la nostra Comunitat amb motiu d’alguns casos de discriminació lingüística en el sector serveis.

En este sentit, la Unió de Consumidors  de la Comunitat Valenciana com a organització representativa de les persones consumidores considera convenient la posada en marxa d’iniciatives que posen en valor els drets lingüístics de la ciutadania.

L’ Estatut  d’Autonomia estableix en l’article 9.4 que la Generalitat promourà la participació dels agents socials i de la societat civil en els assumptes públics. Per a fer realitat aquest mandat es va crear el Consell Social de les Llengües com a òrgan de participació social que naix per a donar veu a la pluralitat de la societat valenciana; una pluralitat que ha d’enriquir el debat i aportar idees noves on quede reflectida aquesta diversitat i, sobretot, aprofundir en l’hàbit de la participació responsable en la vida democràtica.

Finalment, Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera necessari la convocatòria del Consell Social de les Llengües que té entre els seus objectius participar en el procés de normalització lingüística i impulsar-lo en els diferents àmbits sectorials representats en el CSL i proposar al Govern Valencià les mesures escaients que permeten optimitzar l’aplicació de les polítiques de foment i normalització del valencià.

 

 

Compartir amb: