Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaL’increment de les quotes hipotecàries pot arriben fins als 300€

L’increment de les quotes hipotecàries pot arriben fins als 300€

L’increment de les quotes hipotecàries pot arriben fins als 300€

La pujada de l’Euribor comença a afectar l’economia familiar

La contínua escalada de l’Euribor iniciada l’any passat, i que en els últims mesos s’ha accelerat, està posant en escac la situació econòmica de les famílies valencianes. Des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana València s’ha realitzat una enquesta a fi de conéixer com els està afectant l’increment de l’Euribor i, en el seu cas, les mesures que tenen previst adoptar.

Prop del 80% de les persones enquestades actualment tenen un préstec hipotecari, de les quals majoritàriament tenen una hipoteca a interés variable, referenciada a l’Euribor, per la qual cosa el seu increment es traslladarà a les quotes hipotecàries en el moment de la revisió. La pujada mensual que fins a aquest moment ja estan assumint les persones consumidores pot arribar fins als 300€, concretament, un 10,4% dels enquestats han declarat que en l’última revisió els ha suposat una pujada d’entre 200 i 300€, un 18,8% entre 100 i 200€, un 50% menys de 100€, i un 20,8% desconeixen la quantitat exacta, ja que encara no els han fet la revisió, però esperen una pujada de la quota més elevada, tenint en compte l’evolució alcista de l’Euribor dels últims mesos.

Per tant, una de les conclusions d’aquesta enquesta és que a totes les persones consumidores que tenen una hipoteca a interés variable se’ls ha incrementat la quota mensual en l’últim any. No obstant això, aquest increment ha sigut més o menys elevat depenent del mes en què es va realitzar la revisió. La pujada de l’Euribor durant l’any passat ha sigut constant, però des del mes de setembre està sent molt més ràpida i agressiva, i aquesta evolució s’està reflectint en les revisions.

A més, des de la UCCV creiem que les previsions no són molt bones, i un percentatge important de les persones consumidores, especialment les que tinguen la revisió anual, començaren a veure reflectit l’increment real de l’Euribor en els pròxims mesos.

Davant aquesta situació, la ciutadania preocupada per la seua economia ha manifestat que ja està pensant a reajustar el seu pressupost i poder fer front a l’increment de les quotes hipotecàries. De fet, un 47% declara que reduirà les despeses en restauració i oci, un 45% en roba, complements i regals, un 27% es donarà baixa en servei com a plataformes de televisió, gimnàs, classes particulars, i un 15% en alimentació, entre altres.

A més de reduir despeses, una altra opció que remena la ciutadania és incrementar els ingressos familiars. Encara que un 55% declara no saber com incrementar-los, la resta té previst prendre determinades mesures com buscar una segona ocupació un 13%, un 11% fraccionar els pagaments que puga per a disposar de major liquiditat mensual i un 7% llogar la plaça de pàrquing, traster.

La ciutadania no confia en les seues entitats bancàries

La ciutadania no confia en les seues entitats bancàries, i així ho manifesten davant la pregunta de quines solucions els demanaria als seus bancs. Majoritàriament, un 61%, declaren que res ja que no creuen que els vagen a ajudar, un 21% que limiten els tipus d’interés i que deixen de guanyar tant, 12% que reduïsquen el diferencial, 6% que milloren les condicions sense haver de pagar comissions.

Davant les dades que llancen aquesta enquesta, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera necessari que des de l’administració es duguen a terme mesures eficients i encaminades a facilitar l’accés a l’habitatge.  En aquest sentit el seu Secretari Vicente Inglada assenyala que  el l codi de bones pràctiques bancàries aprovat pel govern no és suficient i haurien d’implementar-se  altres mesures més directes que afecten l’economia de les classes mitjanes i dels col·lectius més vulnerables. Inglada assenyala la possibilitat de recuperar la desgravació fiscal eliminada en el 2013 o recuperar el producte financer de comptes habitatge, entre altres

Mesos difícils per a algunes famílies: Euribor, IPC i pujada de la cistella de la compra

En aquest sentit Vicente Inglada ha assenyalat  que en els pròxims mesos la situació econòmica de les famílies serà complicada tant per l’escalada de l’Euribor com per la pujada de l’IPC especialment en els productes de la cistella de la compra, i  per tant serà  inevitable ajustar  despeses en la majoria dels casos ja que les famílies no estan disposades a endeutar-se ni dedicar els pocs estalvis , si encara disposen d’ells.

Finalment des de la UCCV assenyalen que optar per crèdits ràpids o productes financers que ofereixen en aquest moment les entitats, són decisions equivocades que no faran una altra cosa que perjudicar a la llarga la nostra economia familiar.

Compartir amb: