Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesPublicacionsIdees ecològiques per al consumidor infantil
Ideas ecológicas para el consumidor infantil

Idees ecològiques per al consumidor infantil

La formació mediambiental del xicotet consumidor

Aquesta Guia Multimèdia aborda els diferents aspectes de protecció i defensa del medi ambient i està dirigida al públic infantil i juvenil, de manera atractiva, senzilla i gràfica per facilitar la seua comprensió.

El seu objectiu principal és el de formar i informar al xicotet consumidor de com pot CONTRIBUIR A NO DANYAR EL MEDI AMBIENT, conscienciant i aconsellant de la importància que tenen:

– L’optimització del consum d’energia i d’aigua a la llar, i

– La minimització i reciclatge de la brossa domèstica.

Amb la pretensió que siga de gran utilitat per canviar les seues actituds i millorar capacitats, ja que entenem que això repercutirà de manera directa en la rendibilitat i en l’estalvi, contribuint paral·lelament al desenvolupament sostenible i a la cura del Medi Ambient.

CONTINGUT:

La Guia que està composta dels següents apartats:

L’estalvi energètic a la llar.

Les Etiquetes de Qualificació Energètica.

Els sistemes d’aigua calenta.

L’estalvi d’aigua a la llar.

Mesures per minimitzar els residus.

Aprendre a reciclar les escombraries domèstiques.

La compra responsable.

I està dividida en 5 seccions a les quals s’accedeix des del Menú Inici:

1- LLIBRE VIRTUAL: des d’aquesta secció es desenvolupa el contingut de la Guia, separat per capítols. Tots ells van acompanyats d’elements gràfics per facilitar la comprensió del contingut, així com d’una lectura auditiva dirigida principalment per a aquells usuaris que tinguen alguna limitació visual.

2- QÜESTIONARIS: aquesta secció està formada per 16 qüestionaris interactius, un per capítol del Llibre Virtual. Els qüestionaris són interactius i de tipus test, en total es formulen 121 preguntes.

Al finalitzar cada un dels qüestionaris s’avalua el resultat obtingut (per tal d’remarcar els coneixements adquirits pels usuaris) i es realitza la correcció del mateix.

3- RESUMS: Aquesta secció està dirigida principalment a l’usuari més infantil, ja que d’aquesta manera pot adquirir els coneixements bàsics d’una forma amena i divertida.

Es tracta d’un escenari interactiu representat per un habitatge, i des del qual s’accedeix als 6 escenaris interactius que formen la secció: CONTENIDORS – SALA D’ESTAR – BANY – DORMITORI INFANTIL – JARDÍ I PISCINA – CUINA.

Des de cada un d’aquests escenaris s’aniran mostrant les idees i conceptes ecològics bàsics.

Cada vegada que l’usuari premi o posicioni el cursor del ratolí sobre un element de l’escenari amb un “punt verd”, es mostrarà un “entrepà” amb les idees o conceptes ecològics relacionats amb aquest element.

4- ACTIVITATS: aquesta secció està formada per tres apartats diferenciats:

JOCS: Aquest apartat està format per 5 jocs interactius:

– Trencaclosques: Joc dirigit als més menuts i que consisteix a col·locar les peces en la seua casella corresponent, fins aconseguir formar la imatge que figura a la dreta.

– Anem a reciclar: El joc consisteix a reciclar correctament, introduint 12 residus al seu contenidor corresponent sense cometre cap error.

– El penjat: Es tracta del típic joc del penjat en el qual cal endevinar 15 paraules relacionades amb el tema: PRODUCTES MOLT CONTAMINANTS.

– La frase oculta: Aquest joc consisteix a endevinar, triant lletres, 20 frases relacionades amb el tema: CONSELLS PER NO PERJUDICAR EL MEDI AMBIENT.

– Mots encreuats: El joc consisteix a col·locar les definicions en el tauler, segons els enunciats HORITZONTALS i VERTICALS, tots ells relacionats amb el Medi Ambient.

PRÀCTIQUES: Aquest apartat està format per 2 receptes casolanes de productes de neteja, fàcils de preparar, eficaços i respectuoses amb el Medi Ambient:

• Netejador multiusos

• Netejador de vidres

REFLEXIÓ I DEBAT: Aquest apartat està format per 3 narracions relacionades amb el Medi Ambient i el Consum, amb l’objecte de fomentar la reflexió i el debat:

• Les energies no renovables.

• L’aigua s’acaba.

• Reciclar. A les teues mans està …

5- DOCUMENTS: aquesta secció està composta per 17 arxius (un per cada capítol del Llibre Virtual i un altre que conté el Llibre Virtual complet) en format PDF per a baixar i impressió.

Compartir amb: