Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors alerta de la contractació d’apartaments turístics

La Unió de Consumidors alerta de la contractació d’apartaments turístics

La Unió de Consumidors alerta de la contractació d’apartaments turístics

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant de la proximitat de la Setmana Santa en què molts ciutadans opten per l’opció de llogar apartaments, recorda els drets que tenen els consumidors si contracten este tipus d’allotjament. El reglament que regula les vivendes turístiques en la nostra Comunitat establix els requisits que han de complir estos apartaments, com ara la comunicació i inscripció en el Registre de Turisme tant per part de les empreses gestores de vivendes turístiques com per persones físiques o jurídiques que cedisquen un apartament turístic.

Els ciutadans que opten per llogar un apartament turístic han de saber que en el preu estan compresos els servicis de consergeria i recepció, reparacions i manteniment i els subministraments d’aigua, energia elèctrica, combustible. També queden incloses en el preu, la utilització de les instal·lacions de parcs infantils, piscines, jardins i terrasses comunes; i en el cas que s’oferisquen servicis complementaris no inclosos en el preu de l’apartament, hauran de donar-se la deguda publicitat dels preus dels mateixos i no serà obligatòria la seua utilització pel client.

Els propietaris, titulars o empreses gestores de vivendes turístiques podran exigir el depòsit d’una quantitat, que excepte pacte contrari, no serà superior a 250EUR. El dret a l’ocupació de l’allotjament comença a les 17 hores del primer dia d’estada i acaba a les 10 del dia en què esta finalitze.

Els usuaris respectaran les instal·lacions dels apartaments i dels elements comuns dels edificis en què s’ubiquen i no podran realitzar activitats que impedisquen la convivència i el normal descans dels altres veïns de l’immoble. Esta és una de les qüestions que genera més malestar, i que cada vegada està més generalitzat a causa de la proliferació d’apartaments turístics explotats per propietaris i que s’anuncien en plataformes d’allotjaments turístics.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recorda que esta normativa regula els drets i obligacions que tenen els usuaris que lloguen un apartament turístic i les empreses i particulars que exploten les dites vivendes. No obstant això, per a poder dur a terme i exercir estos drets és necessari que es ferm un contracte per escrit o document on quede establit les condicions en què s’oferix l’allotjament. Esta documentació és fonamental per a posteriorment dur a terme qualsevol reclamació.

En este sentit, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha participat conjuntament amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i l’Agència Valenciana de Turisme en el desenrotllament de Jornades divulgatives destinades a formar i informar els ciutadans dels drets a l’hora de contractar un apartament turístic. En esta línia, són les al·legacions que la UCCV ha realitzat a l’Avantprojecte de Llei de la Generalitat de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana, a més d’una major representació dels ciutadans a través de les organitzacions de consumidors.

Finalment, els consumidors han de rebutjar i sospitar de qualsevol sistema de reserva d’allotjament, en la que no entreguen justificants de l’entrega de diners en concepte de reserva o que no faciliten per escrit les condicions de la prestació del servici, ja que no oferixen les suficients garanties a l’usuari que es va a prestar el servici en les condicions pactades. La UCCV recorda que davant de qualsevol problema pot dirigir-se als organismes de consum de consum de l’administració o a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana.

Compartir amb: