Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors alerta de les incidències en el lloguer de vehicles

La Unió de Consumidors alerta de les incidències en el lloguer de vehicles

La Unió de Consumidors alerta de les incidències en el lloguer de vehicles

Els lloguers de vehicles solen generar moltes consultes i reclamacions entre les persones consumidores, especialment les relacionades amb les condicions de devolució, estat del vehicle, combustible, i les assegurances.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recomana extremar les precaucions en el cas de fer la reserva del vehicle a través de plataformes web d’intermediaris. Moltes de les reclamacions estan motivades per la contractació d’assegurances que s’ofereixen en el moment de reservar el vehicle en la plataforma i que en molts casos no són compatibles amb els quals exigeix l’empresa de lloguer. En aquests casos, la persona consumidora quan retirarà el vehicle ha de contractar una altra assegurança amb les condicions que demana l’empresa. Per tant, si es llogarà el vehicle a través de plataformes en les quals també s’ofereix la possibilitat de contractar un segur, convé prèviament confirmar amb l’empresa de lloguer que aquestes cobertures són les que ells requereixen.

Un altre dels problemes es troba a l’hora de retirar el vehicle reservat, perquè l’empresa de lloguer sol exigir a bé una quantiosa fiança (sol rondar entre els 1.000 i els 1.200 euros), que bloquegen a través de targeta de crèdit o dèbit, sense que prèviament el consumidor sàpia d’aquest cobrament fins a l’últim moment.

A vegades, les empreses permeten “estalviar-se” el pagament d’aquesta fiança, mitjançant la contractació d’una assegurança pròpia que cobrisca danys per accident en la utilització del vehicle reservat, sense que donen validesa a cap altre segur, ni tampoc al contractat amb l’empresa intermediària juntament amb la reserva del vehicle.

L’elecció d’abonar una fiança (que, encara que elevada, posteriorment podrà recuperar-se), o del pagament del segur, també podrà tindre conseqüències: bé en què el vehicle que s’entregue estiga en millor o pitjor estat, o bé que després del lliurament del vehicle en finalitzar el lloguer, “apareguen” diversos danys dels quals es responsabilitzarà al consumidor, exigint-li el pagament d’una indemnització (que bé es cobraran de la fiança o carregaran directament en la targeta), segons una taula pròpia que ja tenen moltes empreses, i sense que s’haja justificat la reparació d’aquests danys, per la qual cosa en moltes ocasions, al següent client se li entregarà el mateix vehicle amb danys i desperfectes sense haver sigut reparat.

Decàleg de recomanacions 

  • Fer una comparativa entre diferents empreses de lloguer que presten servei en la zona de destí, tenint en compte preu i condicions de lloguer, tenint en compte nombre de conductors, edat d’aquests, així com antiguitat del permís de conduir. Aquestes dades poden influir en el preu final.
  • Si es necessitaran sillitas o adaptadors per als xiquets, comprovar preus i disponibilitat en l’empresa de lloguer.
  • És important tindre clar el lloc de recollida i devolució del vehicle, i els quilòmetres diaris que es tenen previst realitzar per si s’opta per un lloguer de quilometratge il·limitat o no.
  • La política de combustible, les companyies poden exigir que el vehicle es retorne amb el depòsit buit, ple o amb els mateixos nivells de combustible que tenia en entregar-se.
  • Comprovar les condicions de l’assegurança de vehicle amb el qual circularàs i valorar l’opció d’ampliar les cobertures.
  • Abans de signar el contracte, llegir amb deteniment tot el seu clausulat, comprovant, en particular, que els preus són totals (incloent impostos, i altres serveis addicionals com: assegurances contractades, lliurament del vehicle en lloc diferent al de recollida, preu per combustible quan el vehicle s’entregue amb menys combustible del que es va entregar, possibles suplements per quilometratge recorregut…).
  • Abans de retirar el vehicle comprovar l’estat en què es troba el vehicle i dels accessoris obligatoris (roda de recanvi, kit antiburxades, reflectora etc). Revisar si existeix algun desperfecte (esgarrapades, taques en la tapisseria o carrosseria, abonyegadures,) que puga tindre el vehicle perquè en el moment en què l’entreguem no puguen atribuir-nos a nosaltres els esmentats desperfectes.  En aquest cas, sempre convé anotar-lo en el document de recollida del vehicle i fer fotos i vídeos de l’estat del vehicle a llogar des de diferents angles i de cada desperfecte que observem. De la mateixa manera, fotografiar l’indicador del depòsit de combustible i del comptaquilòmetres abans de retirar el vehicle.
  • Aquesta mateixa operació, cal tornar-la a realitzar quan retornem el vehicle a l’empresa de lloguer, especialment si es retorna en un lloc diferent al de la recollida, o si en el moment de la devolució, un empleat de l’empresa no verifica l’estat del vehicle, o no ens faciliten còpia del lliurament.
  • Si es pateix algun contratemps, accident o avaria amb el vehicle de lloguer posar-lo en coneixement de l’empresa de lloguer.
  • Davant qualsevol irregularitat sol·licitar el full de reclamacions i acudir als organismes oficials de consum i a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a tramitar aquesta reclamació, i fer valdre els seus drets.
Compartir amb: