Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesQuè és el Pla Moves III i com et pot beneficiar en la compra d’un cotxe elèctric?

Què és el Pla Moves III i com et pot beneficiar en la compra d’un cotxe elèctric?

Què és el Pla Moves III i com et pot beneficiar en la compra d’un cotxe elèctric?

El Pla Moves III és un programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible que el Govern ha aprovat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons europeus. El seu objectiu és fomentar la compra de vehicles elèctrics o híbrids endollables i el desplegament d’infraestructures de recàrrega, contribuint així a la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i a la transició ecològica.

El Pla Moves III compta amb un pressupost inicial de 400 milions d’euros, ampliables fins a 800 milions, que es distribuiran entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que seran les encarregades de gestionar les ajudes. El programa estarà vigent fins al 31 de desembre de 2023 o fins que s’esgotin els fons.

Quin tipus d’ajudes ofereix el Pla Moves III?

El Pla Moves III es divideix en dos programes d’incentius:

– Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics o híbrids endollables: ofereix ajudes directes per a la compra d’aquesta mena de vehicles, que poden anar des dels 600 euros per a les motocicletes fins als 7.000 euros per als turismes, sempre que es *achatarre un vehicle antic. Les ajudes s’incrementen en 500 euros si el beneficiari és una persona amb mobilitat reduïda o si el vehicle té una autonomia superior als 90 quilòmetres. A més, s’estableix un límit de preu màxim per als vehicles subvencionats, que serà de 45.000 euros (53.000 euros per als vehicles de vuit o més places).

– Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega: ofereix ajudes per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, tant en zones públiques com privades. Les ajudes poden cobrir fins al 70% del cost del projecte, amb un màxim de 100.000 euros per beneficiari. Es prioritzaran els punts de recàrrega ràpida o ultraràpida, així com els situats en zones rurals o amb baixa densitat de població.

Quins requisits cal complir per a sol·licitar les ajudes del Pla Moves III?

Per a sol·licitar les ajudes del Pla Moves III cal complir una sèrie de requisits, que poden variar segons la comunitat autònoma o ciutat on se sol·licitin. En general, aquests són alguns dels requisits més comuns:

– Ser una persona física, jurídica, autònom, entitat local o administració pública.

– Adquirir un vehicle elèctric o híbrid endollable nou o amb una antiguitat màxima de nou mesos des de la seva primera matriculació.

– Achatarrar un vehicle antic (en el cas del programa d’adquisició) que tingui més de set anys d’antiguitat i que hagi estat a nom del sol·licitant almenys durant els últims dotze mesos.

– Instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics (en el cas del programa d’infraestructura) que compleixi amb la normativa vigent i que tingui una potència mínima de 3,7 kW.

– Presentar la sol·licitud en el termini establert per cada comunitat autònoma o ciutat, que serà com a màxim fins al 31 de desembre de 2023.

Com es pot sol·licitar les ajudes del Pla Moves III?

Per a sol·licitar les ajudes del Pla Moves III cal seguir els passos que indiqui cada comunitat autònoma o ciutat, que seran les encarregades de publicar les convocatòries i gestionar les sol·licituds. En general, aquests són alguns dels passos més habituals:

– Consultar la convocatòria corresponent a la comunitat autònoma o ciutat on es vagi a realitzar la compra o instal·lació.

– Complir amb els requisits establerts en la convocatòria i disposar de la documentació necessària.

– Presentar la sol·licitud telemàticament a través de la plataforma habilitada per cada comunitat autònoma o ciutat, adjuntant la documentació requerida.

– Esperar la resolució de la sol·licitud, que es comunicarà per la mateixa via.

– Justificar la realització de la compra o instal·lació mitjançant la presentació de les factures i altres documents que se sol·licitin.

Quins avantatges té el Pla Moves III per als consumidors?

El Pla Moves III té diversos avantatges per als consumidors que vulguin optar per una mobilitat més eficient i sostenible, entre les quals es poden destacar les següents:

– Redueix el cost d’adquisició d’un vehicle elèctric o híbrid endollable, facilitant l’accés a una tecnologia més neta i econòmica.

– Fomenta el achatarramiento de vehicles antics i contaminants, millorant la qualitat de l’aire i la salut pública.

– Impulsa el desplegament d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics, augmentant l’autonomia i la confiança dels usuaris.

– Contribueix a la transició ecològica i a la recuperació econòmica, generant ocupació i activitat en el sector de la mobilitat.

– Dona suport al compliment dels objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i de descarbonització del transport.

Quina normativa regula el Pla Moves III?

El Pla Moves III es regula pel Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de programes d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (*MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Aquest Reial decret ha estat modificat pel Reial decret 406/2023, de 29 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 266/2021, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la concessió directa d’ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla per a l’execució de programes d’incentius lligats a la mobilitat elèctrica (*MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu; el Reial decret 1124/2021, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució dels programes d’incentius per a la implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; i el Reial decret 263/2019, de 12 d’abril, pel qual es regula el Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

A més, cada comunitat autònoma o ciutat pot establir les seves pròpies normes complementàries per a regular les convocatòries i gestió de les ajudes.

El pla venç el 31 de desembre de 2023

Més informació

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2021-5748

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/31/pdfs/boe-a-2023-12786.pdf

Enllaç de la Comunitat Valenciana PLA MOVES III per a l’adquisició de cotxes elèctrics http://moves.ivace.es/es/home-moves?_ga=2.246836743.2066579216.1688975963-322391282.1688975963

http://moves.ivace.es/es/home-moves?_ga=2.246836743.2066579216.1688975963-322391282.1688975963

Compartir amb: