Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors informa de les recomanacions en rebaixes

La Unió de Consumidors informa de les recomanacions en rebaixes

València, a 3 de gener de 2018.– Encara que la venda en rebaixes pot realitzar-se en els períodes estacionals de major interès comercial segons el criteri de cada comerciant són molts els establiments que seguint la tradició d’iniciar les rebaixes d’hivern el 7 de gener. Principalment, la roba, les sabates i els complements constitueixen els productes estavella de les rebaixes en aquests dies.

Un anys més, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana aconsella als consumidors realitzar un consum conscient i responsable, que evite realitzar despeses superiors als permesos per l’economia familiar. Les rebaixes han de ser una oportunitat per a adquirir un producte que necessitem a un preu més reduït, controlant la despesa que es va realitzant i no deixar-se portar per impulsos i evitar anar de compres com a forma d’oci.

Per açò, com a recomanació bàsica als consumidors aconsellem la elaboració prèvia d’un pressupost que indique el que necessitem i la quantitat que es pot gastar. La realització d’una llista que arreplegue els productes que realment es necessiten també és un encert, així com comparar els productes entre diferents tipus d’establiments. A més, suggerim realitzar un consum moderat de les compres amb targeta de crèdit, ja que, encara que pot ser que no immediatament, el cobrament arribarà finalment al compte bancari, per la qual cosa cal avaluar quant despesa pot assumir cada consumidor.

Polítiques de devolució

Des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana recordem que el consumidor ha de ser conscient que, en adquirir un article, estiga o no en rebaixes, existeix l’obligació de canviar-ho o retornar-li els diners sempre que es trobe defectuós o deteriorat, o quan des del propi comerç així es **publicite. Per tant, és convenient informar-se prèviament dels terminis i condicions de la devolució.

Un altre aspecte fonamental és el preu dels articles rebaixats. En ells haurà d’indicar-se clarament preu tant anterior com el rebaixat, així com el percentatge de descompte, perquè el consumidor puga comparar preus i siga conscient de la diferència econòmica si decideix adquirir el producte. A més, les dates d’inici i fi del període de rebaixes hauran d’estar visiblement col·locades en l’establiment, que també haurà de senyalitzar i separar amb claredat els productes que estan rebaixats en el seu comerç dels de nova temporada.

Respecte a les formes de pagament, el consumidor podrà abonar l’import de les seues compres de la mateixa manera que l’establiment establisca la resta de l’any, llevat que s’informe de manera específica, en lloc visible i clarament en cas contrari. Així mateix, tampoc es podrà obligar al client a pagar un recàrrec per pagar amb targeta en el període de rebaixes. En les devolucions, si el pagament es va realitzar amb targeta, la reposició se li farà en targeta, mentre que si va abonar al comptat, la devolució serà igualment al comptat.

A més, el comprador no ha d’oblidar exigir i guardar el tiquet de compra per si sorgeix algun problema, i fins i tot podrà ser-li molt útil conservar la publicitat, ja que té valor contractual. En cas d’observar qualsevol irregularitat durant aquest període recordem als consumidors que han de sol·licitar la corresponent fulla de reclamacions.

En les compres online, el termini per a poder retornar el producte adquirit és de 14 dies naturals, havent-se de tenir en compte  les possibles despeses accessòries que podria haver d’abonar el consumidor per aquesta devolució, unes despeses que han de venir reflectits en les condicions de compra del producte.

Consells i recomanacions.

L’aposta per una compra intel·ligent i conscient que es defensa des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha de conduir a prendre la precaució fonamental de triar productes seleccionats abans del començament del període de rebaixes, la qual cosa permet conèixer el preu anterior a la rebaixa i evitar caure en la compra de productes d’escassa qualitat o fabricats expressament per a aquestes dates.

En qualsevol cas, des de la Unió de Consumidors recorda als consumidors perquè facen valdre els seus drets en època de rebaixes i per açò es recorda que:

· Cal comprovar que la qualitat i garanties del producte siguen les mateixes que en qualsevol altra època de l’any.
· En els articles ha de ser visible tant el preu antic com el rebaixat.
· Les formes de pagament seran les mateixes que en qualsevol altre període, llevat que s’especifique de forma expressa aqueix període.
· La factura simplificada és imprescindible per a realitzar una devolució o reclamació, a més els comerços es troben obligats per llei a facilitar-ho sempre.
· Els productes rebaixats han d’estar clarament identificats i separats dels quals no estiguen rebaixats, per a evitar confusions als clients.
· Els elements amb tares, desfasats o amb deterioracions hauran d’identificar-se com a saldos.
· És millor optar per comerços adherits al Sistema Arbitral de Consum.
· Davant qualsevol irregularitat sol·licitar la fulla de reclamacions i acudir als organismes oficials de consum i a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a tramitar aquesta reclamació, i fer valdre els seus drets.

Compartir amb: