Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

La Unió de Consumidors insta a l’administració a evitar situacions com la de Marenostrum

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, UCCV recorda la necessitat que les Administracions Públiques a l’hora de concedir les llicències a les empreses per a l’organització de Festivals tinguen en compte no sols les condicions tècniques i logístiques sinó també els drets de les persones consumidores.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera que la principal problemàtica en l’organització i celebració d’este tipus d’esdeveniments residix en la falta de garanties per als assistents que han adquirit o pensen adquirir entrades en què s’establixen unes condicions que pogueren ser abusives, i que, a més, encara no tenen una mínima confirmació del seu lloc o data de celebració.

L’actual normativa d’Espectacles en la Comunitat Valenciana, encara que permet que es comercialitzen entrades per a este tipus d’esdeveniments i espectacles sense haver obtingut la llicència definitiva, hauria de ser més exigent quant a les empreses organitzadores, a fi que els exigisca l’oferiment de garanties econòmiques suficients per a les possibles reclamacions o indemnitzacions que pogueren acordar-se per l’incompliment de les seues obligacions, així com la revisió de les condicions contractuals arreplegues en l’entrades, a més del compliment de la resta de drets de les persones consumidores.

En este sentit, la Unió de Consumidors de València, manté diversos procediments judicials contra MARE MUSIC EVENTS S.L. encarregada d’organitzar l’esdeveniment MARE NOSTRUM MUSIC FESTIVAL 2016, tant per l’existència de clàusules abusives en les entrades, procediment judicial iniciat per la Fiscalia de València, com per reclamació de quantitat per la devolució de l’import de les entrades i gastos ocasionats després de la cancel·lació del festival.

Així mateix, la Unió de Consumidors de València ha traslladat a l’Administració Autonòmica la seua preocupació per l’organització del MARE NOSTRUM 2017, en tant que les condicions de les entrades eren igual de perjudicials per a les persones consumidores, i que s’estaven venent entrades sense haver iniciat l’empresa organitzadora el tràmit per a l’obtenció de la llicència definitiva. Segons l’opinió de Vicente Inglada, Secretari de la Unió de Consumidors “es necessari que per a este tipus d’esdeveniments, i tenint en compte el que succeïx l’any anterior, una major agilitat tant per part de l’empresa com de l’administració per a evitar problemes a les persones consumidoras.” Inglada ha recordat “que hauria d’extremar-se la precaució amb empreses que té procediments judicials pendents, especialment per a l’atorgament de llicències per a anys posteriores”

Compartir amb: