Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióLa Unió de Consumidors reclama mesures efectives i immediates en les entitats bancàries i no meres intencions

La Unió de Consumidors reclama mesures efectives i immediates en les entitats bancàries i no meres intencions

És necessari esmenar la situació d’indefensió de les persones majors i d’altres col·lectius vulnerables

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana mostra la seua satisfacció per les iniciatives de les persones afectades per les entitats bancàries i critica la reducció de prestació de serveis presencials i falta d’actuació correctora dels organismes supervisors, que ha provocat la indefensió de les persones consumidores més vulnerables, i espera que les mesures anunciades per les patronal bancària que modificaran el protocol d’actuació siguen realistes, efectives i esmenen les deficiències reclamades de manera immediata i que, fins i tot sent voluntàries, s’apliquen a la totalitat de les entitats bancàries i financeres, i de no ser així, que els organisme supervisors obliguen al seu compliment.

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera que les entitats bancàries des de fa anys han anat progressivament reduint la qualitat de la prestació dels serveis bancaris a la ciutadania, que s’ha acrescut després de les fusions de grans entitats, amb el consegüent tancament de sucursals, reducció d’empleats i limitació d’horaris d’atenció a la ciutadania. Aquestes mesures adoptades per diferents entitats bancàries està suposant que moltes de les operacions bancàries que habitualment es realitzaven en les pròpies sucursals pels empleats de les entitats, ara es desvien als propis caixers o a operacions en línia que ha de realitzar la pròpia persona consumidora i usuària, provocant un greu perjudici a les persones majors que majoritàriament no estan habituades a la utilització dels serveis a distància, i a aquells que resideixen en localitats i territoris amb escassetat de serveis.

En opinió de la Unió de Consumidors la bretxa digital no és exclusiva de les entitats bancàries, sinó que afecta molts sectors, com a telefonia, llum i fins i tot a l’administració, que impedeix i limita poder accedir en condicions a la prestació dels seus serveis. Des de fa uns anys, en les associacions de consumidors ja es detectava aquest problema i es reclamava una major qualitat en la prestació dels serveis que permetera a totes les persones consumidores l’accés en les mateixes condicions als serveis, però ni les entitats bancàries ni els organismes supervisors han sigut capaços d’abordar el problema.

És obvi que el procés de digitalització ha anat a dues velocitats, d’una banda, les empreses i administració han fomentat i adaptat les seues activitats i serveis de manera digital, i en canvi s’han oblidat d’una part essencial que és la formació de la ciutadania i dotació de recursos als més vulnerables.

En aquesta línia, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ve desenvolupant diferents accions encaminades a abordar la problemàtica del procés de digitalització, després de la pandèmia es va treballar en les claus de la digitalització del sistema educatiu, i en aquest exercici es posarà l’accent en la bretxa digital i l’envelliment actiu.

En opinió de Vicente Inglada, secretari de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “és fonamental reflexionar sobre els problemes, que pateixen en l’actualitat les persones majors a l’hora d’afrontar el procés de digitalització de la societat i buscar solucions que intenten pal·liar la falta d’hàbits de comportament que els ajuden a afrontar aquestes situacions de la millor manera possible i que els garantisca la seua plena integritat en una societat cada vegada més digitalitzada”. En aquest sentit, “la Unió de Consumidors continuarà treballant en defensa dels drets dels col·lectius més vulnerables a fi de garantir l’equitat de tota la ciutadania, més enllà de les mesures que s’adopten i vigilarà el seu compliment”.

 

Compartir amb: