Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesComunicats de PremsaLa Unió de Consumidors valora positivament la nova protecció de consumidor vulnerable

La Unió de Consumidors valora positivament la nova protecció de consumidor vulnerable

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana valora de manera positiva l’aprovació de la norma que regula la figura de consumidor vulnerable. El Reial decret llei de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de situacions de vulnerabilitat social i econòmica que entra hui en vigor pretén equilibrar la balança en les relacions de consum reforçant la protecció als col·lectius de persones consumidores en situació de vulnerabilitat.

Amb la redacció de la nova norma es consideren persones consumidores vulnerables aquelles que en les seues relacions de consum es troben en una situació de desavantatge, desprotecció, indefensió o subordinació enfront d’empreses, a causa de les seues circumstàncies personals, econòmiques, socials o educatives i que els impedisca l’exercici dels seus drets com a persones consumidores en condicions d’igualtat.

Aquesta mesura és una de les reivindicacions de les associacions de consumidors, que són coneixedores de primera mà de la indefensió en els quals es troben moltes persones consumidores per la seua situació personal de vulnerabilitat davant les empreses. Per tant, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana valora positivament aquest marc normatiu, que ara haurà de desenvolupar-se per a una protecció efectiva a les persones consumidores vulnerables. En aquest sentit, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana considera essencial per a les relacions contractuals que s’incidisca en la transparència, claredat i veracitat en la informació prèvia que se li facilita a les persones consumidores vulnerables.

En els últims anys el sector financer ha generat multitud de queixes i reclamacions (preferents, clàusules sol, despeses d’hipoteques) que posa de manifest la necessitat d’incrementar i garantir la informació prèvia i comprensible a les persones consumidores. En la mateixa situació, el sector de les telecomunicacions i les elèctriques que especialment per la seua forma de comercialització, han originat multitud d’incidències entre les persones consumidores.

Vicente *Inglada, Secretari General de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana “aquesta norma suposa un avanç en la protecció de les persones consumidores que més el necessiten, per la seua circumstàncies personals, econòmiques i socials”. A més, assenyala que aquesta nova normativa respon a la línia de treball realitzada per la Unió de Consumidors, que en aquests últims anys ha treballat en la defensa dels col·lectius més vulnerables de la Comunitat Valenciana.

Compartir amb: