Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

gener 2021

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana valora de manera positiva la decisió del Tribunal Suprem d'imposar les despeses de taxació dels préstecs hipotecaris a les entitats bancàries. La Unió de Consumidors de la

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana valora de manera positiva l'aprovació de la norma que regula la figura de consumidor vulnerable. El Reial decret llei de 19 de gener, de protecció dels consumidors

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha detectat un increment de les consultes i reclamacions relacionades amb el comerç online i motivades per l'increment d'aquesta mena de compres entre la ciutadania en l'últim

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha detectat, en els últims dies, un increment de les reclamacions per l'escassetat de subministrament de bombones de gas butà, tant en el repartiment a domicili com

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant l'inici tradicional hui de les rebaixes per part dels comerços, aconsella un consum conscient, responsable, realitzar un pressupost previ que evite realitzar despeses superiors a les