Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09
IniciNotíciesInformacióEstàs afectat per les Clíniques iDental? Informa’t i reclama!

Estàs afectat per les Clíniques iDental? Informa’t i reclama!

En el cas que estiga afectat pel tancament de les CLÍNIQUES IDENTAL, amb tractaments no finalitzats o no iniciats, i ha signat un préstec amb una entitat financera per al seu pagament ajornat, és convenient que seguisca els següents passos:

1). Realitzar una reclamació a la CLÍNICA IDENTAL. Si encara no l’ha efectuat ja, bé mitjançant les Fulles de Reclamacions en la pròpia clínica o bé a través d’un organisme públic de consum, o una associació de consumidors, pot utilitzar el següent formulari, que ha d’emplenar i enviar mitjançant correu certificat amb justificant de recepció, encara que la clínica estiga tancada i és probable que la carta siga retornat. D’aquesta forma podrà justificar l’enviament de la reclamació, per la qual cosa és convenient que conserve còpia de l’escrit que envia, justificant de Correus i el sobre intacte quan li siga retornat (per si calguera aportar-ho en via judicial).

 

Descarregar formulari de reclamació Clíniques IDental

 

2). Remetre escrit a l’entitat financera perquè paralitze el cobrament de les quotes pendents del préstec subscrit per a financera el tractament odontològic amb les CLÍNIQUES IDENTAL, adjuntant còpia del préstec per a facilitar la identificació del mateix, especialment en els casos en els quals el pacient siga diferent al titular del préstec. Pot utilitzar el següent formulari, emplenant l’adreça de l’entitat financera i les seues dades personals, signant el mateix i remetent-ho per correu certificat amb justificant de recepció, conservant còpia de l’escrit que envia així com justificant de Correus amb l’enviament. L’adreça de la seua entitat financera la podrà trobar en la còpia del contracte de préstec.

 

Descarregar formulari de reclamació de paralització de les entitats financeres de Clíniques IDental

 

3). En el cas que a causa del tractament interromput, necessite assistència o tractament odontològic urgent, és imprescindible que el professional al que acudisca elabore un informe complet de la situació i estat del tractament interromput, així com de la necessitat de la seua intervenció urgent. En la resta de casos, convé esperar uns dies per a valorar les possibles propostes, solucions o resposta que faciliten les entitats financeres, així com les actuacions col·lectives que ja s’han iniciat per la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA davant l’Administració i la Fiscalia.

 

Descarregar model d'informe buco-dental a realitzar per dentista

4) Formularis de sol·licitud d’historial en les diferents províncies de la Comunitat Valenciana 

Formulari de sol·licitud d'historial Valencia

 

Formulari de sol·licitud d'historial Alacant

 

Formulari de sol·licitud d'historial Castelló

 

De moment, es desconeix quins van a ser les mesures que adopten les entitats financeres davant aquestes reclamacions, per la qual cosa convé conservar tota la documentació i, en cap cas, deixar de pagar les quotes sense haver realitzat els anteriors passos. Cal tenir en compte que en cas d’impagament de les quotes, l’entitat financera pot aplicar interessos de demora i comissions per reclamació, que convé evitar.

En el cas que a causa del tractament interromput, necessite assistència o tractament odontològic urgent, és imprescindible que el professional al que acudisca elabore un informe complet de la situació i estat del tractament interromput, així com de la necessitat de la seua intervenció urgent. En la resta de casos, convé esperar uns dies per a valorar les possibles propostes, solucions o resposta que faciliten les entitats financeres, així com les actuacions col·lectives que ja s’han iniciat per la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA davant l’Administració i la Fiscalia.

La resta de situacions que es puguen produir (mala praxi, tractaments abonats directament a la clínica,…), requereixen d’una valoració personalitzada, però en tot cas, la reclamació prèvia serà essencial per a continuar posteriorment amb les vies judicials o extrajudicials més apropiades al seu cas.

Finalment, qualsevol informació rellevant que es vaja produint sobre les CLÍNIQUES IDENTAL o les entitats financeres, anirem publicant-la en la nostra pàgina web, a través de l’enllaç habilitat.

En tot cas, si necessita qualsevol aclariment, exposar-nos la seua situació personal o que intervinguem en el seu nom, pot contactar amb nosaltres acudint a les nostres oficines, per telèfon i correu electrònic.

Altres notícies relacionades:

 

 

Compartir amb: