Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Aquest apartat està dedicat als butlletins periòdics que la nostra organització realitza i envia sobre matèries d’actualitat i consum.

Últimes publicacions

La Unió de Consumidors de València ha denunciat davant el Jutjat d'Instrucció de València a l'asseguradora Mútua Ibèrica d'Assegurances i Previsió Social per un presumpte delicte d'estafa i apropiació indeguda. A més, ha sol·licitat com a mesura cautelar que es

La Unión de Consumidores de Valencia ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción de Valencia a la aseguradora Mutua Ibérica de Seguros y Previsión Social por un presunto delito de estafa y apropiación indebida. Además, ha solicitado como medida cautelar

Un 42,7% de les persones enquestades té previst realitzar alguna compra La Unió de Consumidors de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat una enquesta entre la ciutadania per a conéixer el pressupost i els hàbits de compra durant el black

Un 42,7% de las personas encuestadas tiene previsto realizar alguna compra La Unión de Consumidores de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado una encuesta entre la ciudadanía para conocer el presupuesto y los hábitos de compra durante el black

La Unió de Consumidors ha dut a terme un díptic on t'expliquem les formes que tens de viatjar i quals són els teus drets com a persona consumidora quan viatges. Has tingut problemes amb la teua maleta?T'han deixat fora d'algun vol?

La Unión de Consumidores ha llevado a cabo un díptico donde te explicamos las formas que tienes de viajar y cuales son tus derechos como persona consumidora cuando viajas. ¿Has tenido problemas con tu maleta?¿Te han dejado fuera de algún vuelo?

[real3dflipbook id="4"] CONTINGUTS Editorial L'increment de la factura de la llum Evolució de R+D+i en Carmencita Enquesta complements alimentós Drets dels consumidors i usuaris de telecomunicacions Reptes i oportunitats de les persones majors en la societat digital Celebració dia internacional de les persones

[real3dflipbook id="4"] CONTENIDOS Editorial El incremento de la factura de la luz Evolución de I+D+i en Carmencita Encuesta complementos alimenticio Derechos de los consumidores y usuarios de telecomunicaciones Retos y oportunidades de las personas mayores en la sociedad digital Celebración día internacional de

[real3dflipbook id='3']   CONTINGUTS Denuncia ante la Fiscalía los organizadores del Diversity Festival Valencia XII Fòrum comarcal sobre canvi climàtic i ciutadania responsable Els valencians se sumen a RECICLOS i el sistema de reciclatge arriba a 30.000 usuaris El cost de la tornada al

[real3dflipbook id='3']   CONTENIDOS Denuncia ante la Fiscalía a los organizadores del Diversity Festival Valencia XII Foro comarcal sobre cambio climático y ciudadanía responsable Los valencianos se suman a RECICLOS y el sistema de reciclaje llega a 30.000 usuarios El coste de la vuelta

València, a 27 d'octubre de 2.022.- La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de la pròxima celebració de la festa d'Halloween, recorda la importància d'adquirir productes segurs i que complisquen la normativa de qualitat. En aquestes dates

Valencia, a 27 de octubre de 2.022.- La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con motivo de la próxima celebración de la fiesta de Halloween, recuerda la importancia de adquirir productos seguros y que cumplan la normativa de calidad.

[real3dflipbook id='2']   CONTENIDOS Autoconsumo Fotovoltaico Jornadas Formativas Entrevista a Nora García Donet, presidenta de ASICVAL Duncia caso Adblue Gate Encuesta sobre la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en interiores La contratación de viajes combinados Mapfre devuelve a una asociada 8.000

[real3dflipbook id='2']   CONTINGUTS Autoconsum Fotovoltaic Jornades Formatives Entrevista a Nora García Donet, presidenta de ASICVAL Duncia cas Adblue Gate Enquesta sobre l'eliminació de l'ús obligatori de màscares en interiors La contractació de viatges combinats Mapfre retorna a una associada 8.000 euros

La Fiscalía Provincial de València, después de la denuncia presentada por la Unión de Consumidores de València, ha abierto diligencias preprocesales civiles a la mercantil MERCI ENTERTAIMENT ESPAÑA SL, empresa organizadora del DIVERSITY VALENCIA FESTIVAL, al apreciar la posible existencia

La Fiscalia Provincial de València, després de la denúncia presentada per la Unió de Consumidors de València, ha obert diligències preprocessals civils a la mercantil MERCI ENTERTAIMENT ESPAÑA SL, empresa organitzadora del DIVERSITY VALÈNCIA FESTIVAL, en apreciar la possible existència

Si el importe de su factura de electricidad se ha incrementado notablemente respecto a meses anteriores, seguramente será porque le han aplicado la compensación por el tope de gas. Esta compensación aparece expresamente en las facturas de contratos suscritos en

Si l'import de la seua factura d'electricitat s'ha incrementat notablement respecte a mesos anteriors, segurament serà perquè li han aplicat la compensació pel topall de gas. Aquesta compensació apareix expressament en les factures de contractes subscrits en mercat lliure (encara

Enquesta sobre els complements alimentosos de la Unió de Consumidors i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Més del 45%, concretament un 46,8%, de la ciutadania declaren no consumir complements alimentosos, enfront del 26% que si els pren habitualment,

Encuesta sobre los complementos alimenticios de la Unión de Consumidores y la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Más del 45%, concretamente un 46,8%, de la ciudadanía declaran no consumir complementos alimenticios, frente al 26% que si los toma habitualmente,

El secretari general de la Unió de Consumidors, Vicente Inglada i la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari, Isaura Navarro presentaran la campanya “Els complements alimentosos. Com fer un consum responsable. L'objectiu d'aquesta campanya és conéixer

El secretario general de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada y la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario, Isaura Navarro presentarán la campaña “Los complementos alimenticios. Cómo hacer un consumo responsable”. El objetivo de esta campaña

Un 68% de les persones consumidores reutilitzaren el material escolar i roba de l'any anterior. València, a 30 d'agost de 2022.- Com cada any, la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana ha realitzat un sondeig per a conéixer el cost

Un 68% de las personas consumidoras reutilizaran el material escolar y ropa del año anterior. Valencia, a 30 de agosto de 2022.- Como cada año, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado un sondeo para conocer el coste

Els afectats per la cancel·lació del Diversity València Festival, que havia d'haver-se celebrat del 21 al 23 de juliol en la Ciutat de les Arts i les Ciències, s'han agrupat en xarxes socials per a intentar recuperar els seus diners.

Los afectados por la cancelación del Diversity València Festival, que tenía que haberse celebrado del 21 al 23 de julio en la Ciutat de les Arts i les Ciències, se han agrupado en redes sociales para intentar recuperar su dinero.

Llogar un vehicle és un dels serveis més contractats per les persones consumidores que viatgen al seu lloc de vacances amb avió, vaixell o tren i necessiten desplaçar-se en el lloc de destinació. En els últims anys s'han incrementat les

Alquilar un vehículo es uno de los servicios más contratados por las personas consumidoras que viajan a su lugar de vacaciones en avión, barco o tren y necesitan desplazarse en el lugar de destino. En los últimos años se han

La Unió de Consumidors de la CV participarà el pròxim 3 de juny en la jornada ‘La cadena agroalimentària Valenciana. Un sector essencial’ organitzada pel Cercle Agroalimentari de la CV i Alicante Plaza. Més de 15 ponents participaran en les

La Unión de Consumidores de la CV va a participar el próximo 3 de junio en la jornada 'La cadena agroalimentaria Valenciana. Un sector esencial' organizada por el Cercle Agroalimentari de la CV y Alicante Plaza. Más de 15 ponentes

El 74% manifesta sentir-se segur després de l'eliminació de l'ús obligatori de les mascaretes en interiors Un mes després que deixaran de ser obligatòries les mascaretes en interiors, un 73,9% de la ciutadania manifesta sentir-se segura després de l'eliminació del seu

El 74% manifiesta sentirse seguro tras la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en interiores Un mes después de que dejarán de ser obligatorias las mascarillas en interiores, un 73,9% de la ciudadanía manifiesta sentirse segura tras la eliminación de

Aplica la clàusula per “urgència extrema o vital" establit en el contracte El Defensor de l'Assegurat de MAPFRE dona la raó a una associada de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i estima que li siga reembossat els 7.842,77€

Aplica la cláusula por “urgencia extrema" o vital establecido en el contrato El Defensor del Asegurado del MAPFRE da la razón a una asociada de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y estima que le sea reembolsado los 7.842,77€

[real3dflipbook id='1']   CONTENIDOS - Día Mundial de los Derechos de las Personas Trabajadoras - Celebración de la Semana del agua - El Mudiga de Alicante, o "el Guggenheim alicantino" - Cómo distinguir el origen valenciano de nuestros cítricos? - El asesoramiento notarial de las personas consumidoras -

[real3dflipbook id='1']     CONTINGUTS - Dia Mundial dels Drets de les Persones Treballadores - Celebració de la Setmana de l'Aigua - El Mudiga d'Alacant, o "el Guggenheim alacantí" - Com distingir l'origen valencià dels nostres cítrics? - L'assessorament notarial de les persones consumidores - El 'phising' bancari - CONSUMILLOR,

La jornada, dirigida a persones consumidores, pretén donar a conéixer les característiques pròpies dels olis d'oliva de la Comunitat Valenciana, i contextualitzar la importància d'aquest cultiu entre les produccions de les cooperatives agroalimentàries valencianes. Per a això, es realitzarà una

La jornada, dirigida a personas consumidoras, pretende dar a conocer las características propias de los aceites de oliva de la Comunitat Valenciana, y contextualizar la importancia de este cultivo entre las producciones de las cooperativas agroalimentarias valencianas. Para ello, se

[real3dflipbook id='1']     CONTENIDOS - Día Mundial de los Derechos de las Personas Trabajadoras - Celebración de la Semana del Agua - El Mudiga de Alicante, o "el Guggenheim alicantino" - ¿Cómo distinguir el origen valenciano de nuestros cítricos? - El asesoramiento notarial de las personas consumidoras -

La Unió de Consumidors va denunciar aquests fets davant aquesta Institució fa sis anys El Defensor del Poble reconeix la indefensió en la qual es troba la ciutadania davant les inspeccions de detecció de fraus que realitzen les empreses distribuïdores, i

La Unión de Consumidores denunció estos hechos ante esta Institución hace seis años El Defensor del Pueblo reconoce la indefensión en la que se encuentra la ciudadanía ante las inspecciones de detección de fraudes que realizan las empresas distribuidoras, y recomienda

La mitad de la ciudadanía, 50,8%, aprovecharan las vacaciones de Semana Santa para viajar, un 40% no realizará ningún viaje, y hay un 9,2% que aún no lo tiene decidido. Esta es una de las conclusiones que se desprende de

La meitat de la ciutadania, 50,8%, aprofitaren les vacances de Setmana Santa per a viatjar, un 40% no realitzarà cap viatge, i hi ha un 9,2% que encara no el té decidit. Aquesta és una de les conclusions que es

Aquesta campanya es presenta amb motiu del Dia Mundial del Consumidor, el 15 de març La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Persones Consumidores ha presentat el nou projecte #CONSUMILLOR,

Esta campaña se presenta con motivo del Día Mundial del Consumidor, el 15 de marzo La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas Consumidoras ha presentado el nuevo proyecto #CONSUMILLOR,

 Continguts - La societat civil i la innovació. El Cercle d'Estudis sobre Innovació - Nova Llei de Garanties. S'amplien els terminis de garanties dels productes - El cotxe com mig de transport. Enquesta sobre transport públic i mobilitat - El Cercle Agroalimentari de la

 Contenidos - La sociedad civil y la innovación.El Círculo de Estudios sobre Innovación - Nueva Ley de Garantías. Se amplían los plazos de garantías de los productos - El coche como medio de transporte. Encuesta sobre transporte público y movilidad - El Cercle Agroalimentari

En les grans ciutats s'opta pel transport públic o caminar com a opcions més sostenibles Majoritàriament la ciutadania utilitza el vehicle propi per a desplaçar-se tant per a anar a treballar com en el seu temps d'oci. Aquesta és una de

En las grandes ciudades se opta por el transporte público o caminar como opciones más sostenibles Mayoritariamente la ciudadanía utiliza el vehículo propio para desplazarse tanto para ir a trabajar como en su tiempo de ocio. Esta es una de las

La Unió de Consumidors continua observant un abús dels rols de gènere en les disfresses d'adults La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de la pròxima celebració dels carnestoltes que en principi tindrà lloc entre el 25 de

La Unión de Consumidores sigue observando un abuso de los roles de género en los disfraces de adultos La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con motivo de la próxima celebración de los carnavales que en principio tendrá lugar entre

És necessari esmenar la situació d'indefensió de les persones majors i d'altres col·lectius vulnerables La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana mostra la seua satisfacció per les iniciatives de les persones afectades per les entitats bancàries i critica la reducció

Es necesario subsanar la situación de indefensión de las personas mayores y de otros colectivos vulnerables La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana muestra su satisfacción por las iniciativas de las personas afectadas por las entidades bancarias y critica la

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, manté durant aquest 2022 la seua aposta pel foment de la participació ciutadana com a eina necessària per a donar

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, en colaboración con la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, mantiene durante este 2022 su apuesta por el fomento de la participación ciudadana como herramienta necesaria para dar a conocer

El president de la Diputació, José Martí, i el diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, han abordat amb el secretari general de la Unió de Consumidors de Castelló, Juan Carlos Insa, la possibilitat d'entaular una col·laboració que permeta la prestació

El presidente de la Diputación, José Martí, y el diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, han abordado con el secretario general de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, la posibilidad de entablar una colaboración que permita la

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant l'inici tradicional el pròxim dia 7 de les rebaixes per part dels comerços, aconsella un consum conscient, responsable, realitzar un pressupost previ que evite realitzar despeses superiors als permesos per l'economia

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante el inicio tradicional el próximo día 7 de las rebajas por parte de los comercios, aconseja un consumo consciente, responsable, realizar un presupuesto previo que evite realizar gastos superiores a los

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb Llevant TV hem organitzat una taula redona per a tractar sobre la visió sobre el punt en el qual es troba el *ODS número 12, que se centra en

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con Levante TV hemos organizado una mesa redonda para tratar sobre la visión sobre el punto en el que se encuentra el ODS número 12, que se centra en una producción

Un 67,4% de la ciutadania ha declarat que no té previst celebrar alguna dels menjars i sopars típics de Nadal en restaurants, enfront del 29,1% que ja té realitzada la reserva i un 3,5% que encara no ho té decidit.

Un 67,4% de la ciudadanía ha declarado que no tiene previsto celebrar alguna de las comidas y cenas típicas de Navidad em restaurantes, frente al 29,1% que ya tiene realizada la reserva y un 3,5% que aún no lo tiene

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant la proximitat del Sorteig Extraordinari del Nadal, en el qual moltes persones consumidores solen compartir dècims amb familiars i amics, ha elaborat una sèrie de recomanacions a tindre en compte per

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante la proximidad del Sorteo Extraordinario de la Navidad, en el que muchas personas consumidoras suelen compartir décimos con familiares y amigos, ha elaborado una serie de recomendaciones a tener en cuenta

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb Presidència de la Generalitat Valenciana ha posat en marxa una campanya per a donar a conéixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 establida per l'Organització de les

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con Presidencia de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 establecida por la Organización de

A partir del divendres 3 de desembre serà obligatori presentar el certificat Covid en bars amb un aforament superior a 500 persones, discoteques, esdeveniments multitudinaris, residències i hospitals de la Comunitat, tal com l'ha ratificat el Tribunal Superior de Justícia

A partir del viernes 3 de diciembre será obligatorio presentar el certificado Covid en bares con un aforo superior a 500 personas, discotecas, eventos multitudinarios, residencias y hospitales de la Comunitat, tal y como lo ha ratificado el Tribunal Superior

 Continguts - Entrevista: Sebastián *Cucala Crespo, president del Col·legi d'Administradors de Finques - La Comunitat Valenciana reedita l'impuls a la Producció Agroecològica - Participació en la FIMEL de Meliana i la Ruta del Comerç de Foios - Dia Internacional de les persones majors - Set

 Contenidos - Entrevista: Sebastián Cucala Crespo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas - La Comunitat Valenciana reedita el impulso a la Producción Agroecológica - Participación en la FIMEL de Meliana y la Ruta del Comerç de Foios - Día Internacional de las personas

Un 45,5% de les persones enquestades no té previst realitzar cap compra El 45,5% de les persones enquestades no té previst realitzar cap compra durant el Black Friday, enfront del 32,5% que sí que té decidit adquirir algun article i un

Un 45,5% de las personas encuestadas no tiene previsto realizar ninguna compra El 45,5% de las personas encuestadas no tiene previsto realizar ninguna compra durante el Black Friday, frente al 32,5% que sí tiene decidido adquirir algún artículo y un 22%

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i Salut Pública posen en marxa la campanya «Coneixes el que menges?» amb l'objectiu de donar a conéixer entre les persones consumidores la informació que

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Sanidad y Salud Pública ponen en marcha la campaña «¿Conoces lo que comes?" con el objetivo de dar a conocer entre las personas consumidoras la información

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, va organitzar ahir una jornada en línia en la qual va abordar de la mà de Francisco

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, en colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, organizó ayer una jornada online en la que abordó de la mano de Francisco Manuel Reverte la

Des de la nostra organització, portem diversos anys treballant en el foment de la participació ciutadana com a eina per a la millora de la qualitat democràtica i de les  institucions.  La creixent desafecció democràtica, així com les complexes transformacions

Desde nuestra organización, llevamos varios años trabajando en el fomento de la participación ciudadana como herramienta para la mejora de la calidad democrática y de las  instituciones.  La creciente desafección democrática, así como las complejas transformaciones económicas y sociales ante

La Unió de Consumidors de la Comunitat València, en col·laboració amb Telefónica, ha dut a terme dues trobades en línia a fi d'analitzar la transformació digital en el sistema educatiu. En el primer webinar es van tractar les claus de la

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valencia, en colaboración con Telefónica, ha llevado a cabo dos encuentros online al objeto de analizar la trasformación digital en el sistema educativo. En el primer webinar se trataron las claves de la digitalización

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica posen en marxa la campanya “Moure el món és la nostra responsabilitat” per a fomentar el compromís de les empreses

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ponen en marcha la campaña “Mover el mundo es nuestra responsabilidad” para fomentar el compromiso de las empresas con la

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica posen en marxa la campanya “Moure el món és la nostra responsabilitat” per a fomentar el compromís de les empreses

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ponen en marcha la campaña "Mover el mundo es nuestra responsabilidad" para fomentar el compromiso de las empresas con la

 Continguts - Turisme a la província d'Alacant - Enquesta sobre el cost de la tornada al col·le - La Unió de Consumidors reclama un consum responsable - Jornada "La nova factura de la llum" - La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana davant el

 Contenidos - Turismo en la provincia de Alicante - Encuesta sobre el coste de la vuelta al cole - La Unión de Consumidores reclama un consumo responsable - Jornada "La nueva factura de la luz" - La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ante

Des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball hem elaborat una guia en la qual abordem els conceptes i elements bàsics que les persones consumidores han de conéixer

Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo hemos elaborado una guía en la que abordamos los conceptos y elementos básicos que las personas consumidoras deben conocer sobre

La Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana ha posat en marxa una campanya per a donar a conéixer els principals aliments que es poden trobar en els mercats utilitzant la llengua de signes, facilitant d'aquesta manera la integració

La Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer los principales alimentos que se pueden encontrar en los mercados utilizando la lengua de signos, facilitando de esta manera la integración

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball organitza el pròxim 27 d'octubre de 2021 a les 16h un webinar sobre la cobertura i exclusions de les assegurances

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo organiza el próximo 27 de octubre de 2021 a las 16h un webinar sobre la cobertura y exclusiones de

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana organitza el pròxim 29 de setembre de 2021 a les *16h un *webinar en el qual s'abordarà la contractació de serveis tant en format presencial com a distància i fora de l'establiment

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo organiza el próximo 29 de septiembre de 2021 a las 16h un webinar en el que se abordará la

CaixaBank aprova una comissió de manteniment de targeta de dèbit als clients de Bankia La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (*UCCV) considera perjudicial i abusiu el canvi de les condicions contractuals que aplicarà als clients de Bankia després de

CaixaBank aprueba una comisión de mantenimiento de tarjeta de débito a los clientes de Bankia La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) considera perjudicial y abusivo el cambio de las condiciones contractuales que aplicará a los clientes de Bankia

Massanassa, Picanya, Alcàsser, Picassent, Sedaví, Benetússer i Beniparrell s'uneixen per a mancomunar el servei a través de l'entitat comarcal La Mancomunitat de l'Horta Sud ha inaugurat aquest matí a Sedaví l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor i Consumidora que donarà servei a

Massanassa, Picanya, Alcàsser, Picassent, Sedaví, Benetússer y Beniparrell se unen para mancomunar el servicio a través de la entidad comarcal La Mancomunitat de l’Horta Sud ha inaugurado esta mañana en Sedaví la Oficina Comarcal de Información al Consumidor y Consumidora que

Valencia, a 16 de agosto de 2021.- Un año más, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado un sondeo para conocer el coste de la vuelta al cole para el mes de septiembre. A diferencia del curso