Plaza Barón de Cortes, s/n, Mercado de Ruzafa (interior 2ª planta) | 46006 Valencia   963 73 71 09

Aquest apartat està dedicat als butlletins periòdics que la nostra organització realitza i envia sobre matèries d’actualitat i consum.

Últimes publicacions

[real3dflipbook id='2']   CONTINGUTS Autoconsumo Fotovoltaico Jornadas Formativas Entrevista a Nora García Donet, presidenta de ASICVAL Duncia caso Adblue Gate Encuesta sobre la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en interiores La contratación de viajes combinados Mapfre devuelve a una asociada 8.000

La Unió de Consumidors de la CV participarà el pròxim 3 de juny en la jornada ‘La cadena agroalimentària Valenciana. Un sector essencial’ organitzada pel Cercle Agroalimentari de la CV i Alicante Plaza. Més de 15 ponents participaran en les

La Unión de Consumidores de la CV va a participar el próximo 3 de junio en la jornada 'La cadena agroalimentaria Valenciana. Un sector esencial' organizada por el Cercle Agroalimentari de la CV y Alicante Plaza. Más de 15 ponentes

El 74% manifesta sentir-se segur després de l'eliminació de l'ús obligatori de les mascaretes en interiors Un mes després que deixaran de ser obligatòries les mascaretes en interiors, un 73,9% de la ciutadania manifesta sentir-se segura després de l'eliminació del seu

El 74% manifiesta sentirse seguro tras la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en interiores Un mes después de que dejarán de ser obligatorias las mascarillas en interiores, un 73,9% de la ciudadanía manifiesta sentirse segura tras la eliminación de

Aplica la clàusula per “urgència extrema o vital" establit en el contracte El Defensor de l'Assegurat de MAPFRE dona la raó a una associada de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i estima que li siga reembossat els 7.842,77€

Aplica la cláusula por “urgencia extrema" o vital establecido en el contrato El Defensor del Asegurado del MAPFRE da la razón a una asociada de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y estima que le sea reembolsado los 7.842,77€

[real3dflipbook id='1']     CONTINGUTS - Dia Mundial dels Drets de les Persones Treballadores - Celebració de la Setmana de l'Aigua - El Mudiga d'Alacant, o "el Guggenheim alacantí" - Com distingir l'origen valencià dels nostres cítrics? - L'assessorament notarial de les persones consumidores - El 'phising' bancari - CONSUMILLOR,

La jornada, dirigida a persones consumidores, pretén donar a conéixer les característiques pròpies dels olis d'oliva de la Comunitat Valenciana, i contextualitzar la importància d'aquest cultiu entre les produccions de les cooperatives agroalimentàries valencianes. Per a això, es realitzarà una

La jornada, dirigida a personas consumidoras, pretende dar a conocer las características propias de los aceites de oliva de la Comunitat Valenciana, y contextualizar la importancia de este cultivo entre las producciones de las cooperativas agroalimentarias valencianas. Para ello, se

[real3dflipbook id='1']     CONTENIDOS - Día Mundial de los Derechos de las Personas Trabajadoras - Celebración de la Semana del Agua - El Mudiga de Alicante, o "el Guggenheim alicantino" - ¿Cómo distinguir el origen valenciano de nuestros cítricos? - El asesoramiento notarial de las personas consumidoras -

La Unió de Consumidors va denunciar aquests fets davant aquesta Institució fa sis anys El Defensor del Poble reconeix la indefensió en la qual es troba la ciutadania davant les inspeccions de detecció de fraus que realitzen les empreses distribuïdores, i

La Unión de Consumidores denunció estos hechos ante esta Institución hace seis años El Defensor del Pueblo reconoce la indefensión en la que se encuentra la ciudadanía ante las inspecciones de detección de fraudes que realizan las empresas distribuidoras, y recomienda

La mitad de la ciudadanía, 50,8%, aprovecharan las vacaciones de Semana Santa para viajar, un 40% no realizará ningún viaje, y hay un 9,2% que aún no lo tiene decidido. Esta es una de las conclusiones que se desprende de

La meitat de la ciutadania, 50,8%, aprofitaren les vacances de Setmana Santa per a viatjar, un 40% no realitzarà cap viatge, i hi ha un 9,2% que encara no el té decidit. Aquesta és una de les conclusions que es

Aquesta campanya es presenta amb motiu del Dia Mundial del Consumidor, el 15 de març La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de la celebració del Dia Mundial de les Persones Consumidores ha presentat el nou projecte #CONSUMILLOR,

Esta campaña se presenta con motivo del Día Mundial del Consumidor, el 15 de marzo La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas Consumidoras ha presentado el nuevo proyecto #CONSUMILLOR,

 Continguts - La societat civil i la innovació. El Cercle d'Estudis sobre Innovació - Nova Llei de Garanties. S'amplien els terminis de garanties dels productes - El cotxe com mig de transport. Enquesta sobre transport públic i mobilitat - El Cercle Agroalimentari de la

 Contenidos - La sociedad civil y la innovación.El Círculo de Estudios sobre Innovación - Nueva Ley de Garantías. Se amplían los plazos de garantías de los productos - El coche como medio de transporte. Encuesta sobre transporte público y movilidad - El Cercle Agroalimentari

En les grans ciutats s'opta pel transport públic o caminar com a opcions més sostenibles Majoritàriament la ciutadania utilitza el vehicle propi per a desplaçar-se tant per a anar a treballar com en el seu temps d'oci. Aquesta és una de

En las grandes ciudades se opta por el transporte público o caminar como opciones más sostenibles Mayoritariamente la ciudadanía utiliza el vehículo propio para desplazarse tanto para ir a trabajar como en su tiempo de ocio. Esta es una de las

La Unió de Consumidors continua observant un abús dels rols de gènere en les disfresses d'adults La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana amb motiu de la pròxima celebració dels carnestoltes que en principi tindrà lloc entre el 25 de

La Unión de Consumidores sigue observando un abuso de los roles de género en los disfraces de adultos La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con motivo de la próxima celebración de los carnavales que en principio tendrá lugar entre

És necessari esmenar la situació d'indefensió de les persones majors i d'altres col·lectius vulnerables La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana mostra la seua satisfacció per les iniciatives de les persones afectades per les entitats bancàries i critica la reducció

Es necesario subsanar la situación de indefensión de las personas mayores y de otros colectivos vulnerables La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana muestra su satisfacción por las iniciativas de las personas afectadas por las entidades bancarias y critica la

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, manté durant aquest 2022 la seua aposta pel foment de la participació ciutadana com a eina necessària per a donar

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, en colaboración con la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, mantiene durante este 2022 su apuesta por el fomento de la participación ciudadana como herramienta necesaria para dar a conocer

El president de la Diputació, José Martí, i el diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, han abordat amb el secretari general de la Unió de Consumidors de Castelló, Juan Carlos Insa, la possibilitat d'entaular una col·laboració que permeta la prestació

El presidente de la Diputación, José Martí, y el diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, han abordado con el secretario general de la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa, la posibilidad de entablar una colaboración que permita la

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant l'inici tradicional el pròxim dia 7 de les rebaixes per part dels comerços, aconsella un consum conscient, responsable, realitzar un pressupost previ que evite realitzar despeses superiors als permesos per l'economia

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante el inicio tradicional el próximo día 7 de las rebajas por parte de los comercios, aconseja un consumo consciente, responsable, realizar un presupuesto previo que evite realizar gastos superiores a los

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb Llevant TV hem organitzat una taula redona per a tractar sobre la visió sobre el punt en el qual es troba el *ODS número 12, que se centra en

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con Levante TV hemos organizado una mesa redonda para tratar sobre la visión sobre el punto en el que se encuentra el ODS número 12, que se centra en una producción

Un 67,4% de la ciutadania ha declarat que no té previst celebrar alguna dels menjars i sopars típics de Nadal en restaurants, enfront del 29,1% que ja té realitzada la reserva i un 3,5% que encara no ho té decidit.

Un 67,4% de la ciudadanía ha declarado que no tiene previsto celebrar alguna de las comidas y cenas típicas de Navidad em restaurantes, frente al 29,1% que ya tiene realizada la reserva y un 3,5% que aún no lo tiene

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, davant la proximitat del Sorteig Extraordinari del Nadal, en el qual moltes persones consumidores solen compartir dècims amb familiars i amics, ha elaborat una sèrie de recomanacions a tindre en compte per

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante la proximidad del Sorteo Extraordinario de la Navidad, en el que muchas personas consumidoras suelen compartir décimos con familiares y amigos, ha elaborado una serie de recomendaciones a tener en cuenta

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb Presidència de la Generalitat Valenciana ha posat en marxa una campanya per a donar a conéixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 establida per l'Organització de les

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con Presidencia de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 establecida por la Organización de

A partir del divendres 3 de desembre serà obligatori presentar el certificat Covid en bars amb un aforament superior a 500 persones, discoteques, esdeveniments multitudinaris, residències i hospitals de la Comunitat, tal com l'ha ratificat el Tribunal Superior de Justícia

A partir del viernes 3 de diciembre será obligatorio presentar el certificado Covid en bares con un aforo superior a 500 personas, discotecas, eventos multitudinarios, residencias y hospitales de la Comunitat, tal y como lo ha ratificado el Tribunal Superior

 Continguts - Entrevista: Sebastián *Cucala Crespo, president del Col·legi d'Administradors de Finques - La Comunitat Valenciana reedita l'impuls a la Producció Agroecològica - Participació en la FIMEL de Meliana i la Ruta del Comerç de Foios - Dia Internacional de les persones majors - Set

 Contenidos - Entrevista: Sebastián Cucala Crespo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas - La Comunitat Valenciana reedita el impulso a la Producción Agroecológica - Participación en la FIMEL de Meliana y la Ruta del Comerç de Foios - Día Internacional de las personas

Un 45,5% de les persones enquestades no té previst realitzar cap compra El 45,5% de les persones enquestades no té previst realitzar cap compra durant el Black Friday, enfront del 32,5% que sí que té decidit adquirir algun article i un

Un 45,5% de las personas encuestadas no tiene previsto realizar ninguna compra El 45,5% de las personas encuestadas no tiene previsto realizar ninguna compra durante el Black Friday, frente al 32,5% que sí tiene decidido adquirir algún artículo y un 22%

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i Salut Pública posen en marxa la campanya «Coneixes el que menges?» amb l'objectiu de donar a conéixer entre les persones consumidores la informació que

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Sanidad y Salud Pública ponen en marcha la campaña «¿Conoces lo que comes?" con el objetivo de dar a conocer entre las personas consumidoras la información

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana, va organitzar ahir una jornada en línia en la qual va abordar de la mà de Francisco

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, en colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, organizó ayer una jornada online en la que abordó de la mano de Francisco Manuel Reverte la

Des de la nostra organització, portem diversos anys treballant en el foment de la participació ciutadana com a eina per a la millora de la qualitat democràtica i de les  institucions.  La creixent desafecció democràtica, així com les complexes transformacions

Desde nuestra organización, llevamos varios años trabajando en el fomento de la participación ciudadana como herramienta para la mejora de la calidad democrática y de las  instituciones.  La creciente desafección democrática, así como las complejas transformaciones económicas y sociales ante

La Unió de Consumidors de la Comunitat València, en col·laboració amb Telefónica, ha dut a terme dues trobades en línia a fi d'analitzar la transformació digital en el sistema educatiu. En el primer webinar es van tractar les claus de la

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valencia, en colaboración con Telefónica, ha llevado a cabo dos encuentros online al objeto de analizar la trasformación digital en el sistema educativo. En el primer webinar se trataron las claves de la digitalización

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica posen en marxa la campanya “Moure el món és la nostra responsabilitat” per a fomentar el compromís de les empreses

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ponen en marcha la campaña “Mover el mundo es nuestra responsabilidad” para fomentar el compromiso de las empresas con la

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica posen en marxa la campanya “Moure el món és la nostra responsabilitat” per a fomentar el compromís de les empreses

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ponen en marcha la campaña "Mover el mundo es nuestra responsabilidad" para fomentar el compromiso de las empresas con la

 Continguts - Turisme a la província d'Alacant - Enquesta sobre el cost de la tornada al col·le - La Unió de Consumidors reclama un consum responsable - Jornada "La nova factura de la llum" - La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana davant el

 Contenidos - Turismo en la provincia de Alicante - Encuesta sobre el coste de la vuelta al cole - La Unión de Consumidores reclama un consumo responsable - Jornada "La nueva factura de la luz" - La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ante

Des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball hem elaborat una guia en la qual abordem els conceptes i elements bàsics que les persones consumidores han de conéixer

Desde la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo hemos elaborado una guía en la que abordamos los conceptos y elementos básicos que las personas consumidoras deben conocer sobre

La Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana ha posat en marxa una campanya per a donar a conéixer els principals aliments que es poden trobar en els mercats utilitzant la llengua de signes, facilitant d'aquesta manera la integració

La Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana ha puesto en marcha una campaña para dar a conocer los principales alimentos que se pueden encontrar en los mercados utilizando la lengua de signos, facilitando de esta manera la integración

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball organitza el pròxim 27 d'octubre de 2021 a les 16h un webinar sobre la cobertura i exclusions de les assegurances

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo organiza el próximo 27 de octubre de 2021 a las 16h un webinar sobre la cobertura y exclusiones de

La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana organitza el pròxim 29 de setembre de 2021 a les *16h un *webinar en el qual s'abordarà la contractació de serveis tant en format presencial com a distància i fora de l'establiment

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana en colaboración con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo organiza el próximo 29 de septiembre de 2021 a las 16h un webinar en el que se abordará la

CaixaBank aprova una comissió de manteniment de targeta de dèbit als clients de Bankia La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (*UCCV) considera perjudicial i abusiu el canvi de les condicions contractuals que aplicarà als clients de Bankia després de

CaixaBank aprueba una comisión de mantenimiento de tarjeta de débito a los clientes de Bankia La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) considera perjudicial y abusivo el cambio de las condiciones contractuales que aplicará a los clientes de Bankia

Massanassa, Picanya, Alcàsser, Picassent, Sedaví, Benetússer i Beniparrell s'uneixen per a mancomunar el servei a través de l'entitat comarcal La Mancomunitat de l'Horta Sud ha inaugurat aquest matí a Sedaví l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor i Consumidora que donarà servei a

Massanassa, Picanya, Alcàsser, Picassent, Sedaví, Benetússer y Beniparrell se unen para mancomunar el servicio a través de la entidad comarcal La Mancomunitat de l’Horta Sud ha inaugurado esta mañana en Sedaví la Oficina Comarcal de Información al Consumidor y Consumidora que

Valencia, a 16 de agosto de 2021.- Un año más, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha realizado un sondeo para conocer el coste de la vuelta al cole para el mes de septiembre. A diferencia del curso

Los jóvenes son agentes clave para luchar contra el cambio climático Valencia, 11 de agosto 2.021.- La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con motivo de la celebración mañana 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud recuerda la

Enquesta realitzada per la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana La nova facturació elèctrica que s'està aplicant des del passat 1 de juny a les persones consumidores que estan en el mercat regulat ha provocat modificacions en els horaris de

Encuesta realizada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana  La nueva facturación eléctrica que se está aplicando desde el pasado 1 de junio a las personas consumidoras que están en el mercado regulado ha provocado modificaciones en los horarios

 Contenidos - ¿Energía renovable en mi casa? Sí, también es para ti - Tatiana María Andreu, responsable de consumo del Ayuntamiento de Formentera del Segura. - La nueva factura de la luz - Altea Market, tu comercio en la red - Encuesta sobre el nivel

 Continguts - Energia renovable a la meua casa? Sí, també és per a tu - Tatiana María Andreu, responsable de consum de l'Ajuntament de Formentera del Segura. - La nova factura de la llum - Altea Market, el teu comerç en la xarxa - Enquesta

La Unió de Consumidors de la Comunitat València en col·laboració amb Telefónica ha organitzat el pròxim 7 de juliol de 2021 a les 17h un webinar en el qual s'abordarà l'experiència de formació en línia #elcolesigue posat en marxa per

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valencia en colaboración con Telefónica ha organizado el próximo 7 de julio de 2021 a las 17h un webinar en el que se abordará la experiencia de formación online #elcolesigue puesto en marcha

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante el inicio de las rebajas por parte de los comercios, aconseja un consumo consciente, responsable, realizar un presupuesto previo que evite realizar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, ante el inicio de las rebajas por parte de los comercios, aconseja un consumo consciente, responsable, realizar un presupuesto previo que evite realizar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar

Suposarà una reducció de 7,7€ en el rebut de l'electricitat La Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana valora de manera positiva les mesures anunciades per l'Executiu de reduir l'IVA de la llum del 21% al 10% en la factura de

Supondrá una reducción de 7,7€ en el recibo de la electricidad La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana valora de forma positiva las medidas anunciadas por el Ejecutivo de reducir el IVA de la luz del 21% al 10% en

La meitat de la ciutadania ha canviat o ha pensat canviar d'entitat bancària en els últims 6 mesos, degut especialment a l'increment de les comissions, la mala atenció, o per haver trobat millors condicions en una altra entitat. En canvi,

La mitad de la ciudadanía ha cambiado o ha pensado cambiar de entidad bancaria en los últimos 6 meses, debido especialmente al incremento de las comisiones, la mala atención, o por haber encontrado mejores condiciones en otra entidad. En cambio,

Saps com estalviar sense recórrer a horaris poc convencionals? En el webinar que organitza *AVAESEN el pròxim 16 de juny, i en el qual col·labora la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, s'abordarà la manera per a ser eficients

¿Sabes cómo ahorrar sin recurrir a horarios poco convencionales? En el webinar que organiza AVAESEN el próximo 16 de junio, y en el que colabora la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, se abordará la manera para ser eficientes

Aquest estiu les persones consumidores que estan preparant algun viatge en les seues vacances, optaran majoritàriament per desplaçar-se dins del territori nacional, fer turisme de costa o rural, utilitzar el propi vehicle com a mitjà de transport, allotjar-se en la

Este verano las personas consumidoras que están preparando algún viaje en sus vacaciones, optarán mayoritariamente por desplazarse dentro del territorio nacional, hacer turismo de costa o rural, utilizar el propio vehículo como medio de transporte, alojarse en su segunda residencia

 Continguts - Entrevista: Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana - El Caravaning, una fórmula segura per a viatjar. - Projecte de Llei de Resíduos i Sòls Contaminats - Tancament de les clíniques odontològiques: Dentix - Les claus de la digitalització en el sistema educatiu

 Contenidos - Entrevista: Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana - El Caravaning, una fórmula segura para viajar. - Proyecto de Ley de Resíduos y Suelos Contaminados - Cierre de las clínicas odontológicas: Dentix - Las claves de la digitalización en el sistema educativo público -

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) està realitzant una enquesta per a conéixer el consum de fruits cítrics entre les persones consumidores. La teua participació ens serà de gran ajuda i et portarà menys de 7 minuts. Enquesta  Moltes gràcies per la teua

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) está realizando una encuesta para conocer el consumo de frutos cítricos entre las personas consumidoras. Tu participación nos será de gran ayuda y te llevará menos de 7 minutos. Encuesta  Muchas gracias por tu participación

Vicente Inglada, secretari de la Unió de Consumidors de València participa el pròxim 7 de maig en seminari del European Banking Public Law , “Transparència en l'activitat i contractació bancària” en el qual s'abordarà la necessitat de transparència per a

Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de Valencia participa el próximo 7 de mayo en seminario del European Banking Public Law , "Transparencia en la actividad y contratación bancaria" en el que se abordará la necesidad de transparencia

La necessitat de la transformació digital a les aules és un fet i amb l'arribada de la *COVID s'ha accelerat la importància de l'adaptació a l'ensenyament digital. En aquest context, la Unió de Consumidors de la Comunitat València en col·laboració

La necesidad de la transformación digital en las aulas es un hecho y con la llegada de la COVID se ha acelerado la importancia de la adaptación a la enseñanza digital. En este contexto, la Unión de Consumidores de la

AVAESEN ha posat en marxa un enquesta ciutadana amb l'objectiu de conéixer les inquietuds i la postura de les persones consumidores sobre les energies verdes o renovables . D'aquesta manera podran identificar les barreres de consum i oferir una resposta

AVAESEN ha puesto en marcha un encuesta ciudadana con el objetivo de conocer las inquietudes y la postura de las personas consumidoras acerca de las energías verdes o renovables . De esta manera podrán identificar las barreras de consumo y

La Unió de Consumidors de la Comunitat València en col·laboració amb Telefónica ha organitzat el pròxim 29 d'abril de 2021 a les 17h un webinar en el qual s'abordaren les principals claus de la digitalització en el sistema públic educatiu. La